ASB Group

ASB ako profesionálna outsourcingová spoločnosť poskytuje služby nadštandardnej úrovne v oblasti zakladania spoločností, účtovníctva, reportingu, daňového poradenstva, trust manažmentu a mzdovej agendy. Bola založená v roku 2002 a so svojimi kanceláriami v Prahe, Varšave a Bratislave zamestnáva viac ako 160 zamestnancov.